พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ เดินทางตรวจการดำเนินการตามกระบวนการ NRM กรณีจับกุมขบวนการนำพาบุคคลต่างด้าวที่กาญจนบุรี           วันนี้ (3 พ.ค.66) เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร. พร้อมด้วย NGOs และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินการตามกระบวนการกลไกส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism: NRM) ที่ ภ.จว.กาญจนบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพ อาทิ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ,สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด , แรงงานจังหวัด , ประมงจังหวัด, สาธารณสุขจังหวัด, ยุติธรรมจังหวัด และป้องกันจังหวัด ร่วมประชุมชี้แจงความคืบหน้าในการดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาและดูแลผู้ถูกคัดกรอง โดยในส่วนของ ภ.จว.กาญจนบุรีนั้น ได้มีการรับดำเนินการตามกระบวนการ NRM จากกรณีระหว่างวันที่ 30 เม.ย. – 1 พ.ค.66 ที่ผ่านมา กองกำลังสุรสีห์ ร่วมกับ สภ.ทองผาภูมิ ภ.จว.กาญจนบุรี ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้จับกุมผู้ต้องหาบุคคลต่างด้าวชาวเมียนมาที่มีการลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักร รวมจำนวน 115 คน และพบรถกระบะที่ใช้ในการขนบุคคลต่างด้าวถูกจอดทิ้งไว้จำนวน 2 คัน คดีอยู่ในความรับผิดชอบของ สภ.ทองผาภูมิ ภ.จว.กาญจนบุรี โดยจะต้องนำบุคคลต่างด้าวทั้งหมดผ่านกระบวนการคัดแยกเหยื่อ หลังจากนั้นจะเข้าสู่กลไกส่งต่อระดับชาติ (NRM)

           พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ฯ ในฐานะ ผอ.ศพดส.ตร. ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการทั้งหมด โดยความคืบหน้าล่าสุด ได้นำบุคคลต่างด้าวทั้ง 115 คน มาพักอาศัยอยู่ที่ กองร้อย ตชด.136 ซึ่งมีสถานที่กว้างขวางพร้อมรองรับความเป็นอยู่ของบุคคลต่างด้าวทั้งหมด โดยแยกพักอาศัยชาย-หญิง ส่วนเด็กและเยาวชนพักอาศัยร่วมกับผู้ปกครอง หลังจากดำเนินการคัดแยกเหยื่อจากการค้ามนุษย์แล้วพบว่า ทั้ง 115 คน ไม่พบผู้ใดเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ โดยบุคคลต่างด้าวเหล่านี้สมัครใจที่จะลักลอบเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรผ่านการจ่ายเงินให้กับเอเย่นคนละ 20,000 – 30,000 บาท เพื่อเดินทางไปหางานทำในประเทศไทยหรือไปต่อยังประเทศมาเลเซีย โดยสามารถลักลอบเข้ามาได้สำเร็จ แต่ถูกเจ้าหน้าที่เข้าจับกุมเสียก่อน
 
           ทั้งนี้ กลไกการส่งต่อระดับชาติ หรือ National Referral Mechanism นั้น เป็นกลไกที่ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการประสานความร่วมมือ การแบ่งปันข้อมูล การส่งต่อความช่วยเหลือและคุ้มครองบุคคลที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า จะเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และเพื่อช่วยให้บุคคลเหล่านี้สามารถเข้าถึงบริการและการช่วยเหลือทั้งหมดได้

           พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวว่า หลังจากที่ได้เดินทางไปประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินการในกระบวนการกลไกส่งต่อระดับชาติ (NRM) ในแต่ละจังหวัด รวมถึงที่กาญจนบุรีนี้ พบว่า ทุกจังหวัดมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติการสนับสนุนตามกระบวนการดังกล่าวได้เป็นอย่างดี มีการจัดสถานที่ในการคัดแยกเหยื่อได้อย่างเหมาะสม และดูแลความเป็นอยู่ของบุคคลต่างด้าวได้ตามมาตรฐาน โดยกระบวนการดังกล่าวช่วยสร้างความตระหนักรู้ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมทั้งทำให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้จะช่วยยกระดับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของไทยในภาพรวมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

Pin It

บริษัท วีหก โปรดักชั่น จำกัด 
22/23 หมู่ 6 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา
จ.ปทุมธานี 12150
โทร. 02-1537841
แฟกซ์: 02-1537842