เกี่ยวกับ วีหก

ห้องตัด กราฟฟิก
ห้องตัด กราฟฟิก
OB / Outside Broadcasting
รายการทีวี
ถ่ายทอดสด
ละคร

บริษัท วีหก โปรดักชั่น จำกัด

ลักษณะประเภทของธุรกิจ บริษัท วีหก โปรดักชั่น จำกัด
ทีมงาน บันทึกเทปโทรทัศน์ และถ่ายทอดสด ต่างๆ รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยีด้าน อุปกรณ์เฉพาะทาง และมีการเปิดให้เช่าของ เช่าอุปกรณ์ พร้อมเจ้าหน้าที่เฉพาะด้าน และได้ผ่านประสบการ์ณ มากกว่า 10 ปี

โดยมีผลงาน มากมาย ให้ได้ติดตามชื่อบริษัท และมีเครือข่าย ต่างๆเกิดขึ้นมากมาย เช่น บริษัท 63 เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์อย่างสร้างสรรค์ คงไว้ซึ่งคุณภาพและผลงานซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง โดดเด่นจากแนวคิดถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานทางหน้าจอโทรทัศน์

***บริการของเรา

  • ให้เช่า OB /Outside Broadcasting พร้อมอุปกรณ์กล้องครบวงจร
  • รถโอบีที่ใช้ในการกระจายภาพและเสียงภายนอกสถานที่
  • รายการทีวี
  • ละคร
  • การแสดงสด
  • ถ่ายทอดสด
  • อีเว้นท์ ต่างๆ
  • พร้อมห้องตัด กราฟฟิก ที่มีทีมงานตัดต่อคุณภาพ


Pin It

บริษัท วีหก โปรดักชั่น จำกัด 
22/23 หมู่ 6 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา
จ.ปทุมธานี 12150
โทร. 02-1537841
แฟกซ์: 02-1537842